Siv Anita Bjørkli er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet og underviser i norskdidaktikk på grunnskolelærerutdanningen. Undervisningsområder er særlig begynneropplæring, barnelitteratur og lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter. Hun har også erfaring som samarbeidspartner med regioner og skoler i tilknytning til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, Dekomp. Tidligere har hun jobbet i over 20 år som lærer i barneskolen.