Phd., førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Universitetet i Agder.