Hilde G. Corneliussen har doktorgrad i Humanistisk informatikk (2003) med forankring i det tverrfaglige feltet vitenskaps- og teknologistudier (STS – Science, technology and society). Hun har lang erfaring som forsker, foreleser og kunnskapsformidler fra Universitetet i Bergen (1998-2016) og fra Vestlandsforsking siden 2013. Hovedinteresse for forskningen er IKT og kjønn, mangfold og inkludering på områder som utdanning, arbeidsliv, og i fritid og familie. Hennes senere forskningsprosjekter omfatter et mangfold av tema, som f.eks. rekruttering til IT-fag, kvinners tech-karrierer, e-helse-innovasjon og offentlig sektors bruk av kunstig intelligens. Hilde leder forskergruppen Kjønn, mangfold og teknologi ved Vestlandsforsking.

Foto: Vestlandsforsking