Knut-Andreas Christophersen er cand. polit. og bedriftsøkonom, og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i oslo. Han underviser og veileder i forskningsmetoder, dataanalyse og statistikk.