Lone Lønne Christiansen er leder for FYR, og er for tiden lånt ut fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet og NyGiv. Christiansen har svennebrev som møbelsnekker og har jobbet som snekker i 10 år før hun studerte og endte opp med hovedfag i pedagogikk. Hun har siden arbeidet i Kunnskapsdepartementet, Læringssenteret og Utdanningsdirektoratet, i hovedsak med bevisste utdanningsvalg, karriereveiledning, rådgivningstje- nesten og frafallsproblematikk. De siste 10 årene har skoleutvikling vært hovedfeltet. Hun har ledet Kunnskapsløftet – fra ord til handling i en periode, vært med på Veilederkorpssatsingen.