Cecilie Dalland er for tiden stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Hennes Phd-arbeid er knyttet til elevers strategier ved bruk av arbeidsplaner. Hun har tidligere skrevet en masteroppgave om utforming av arbeidsplaner, formulering av læringsmål og læreres målfokus i undervisningen. Hun har ti års undervisningserfaring fra grunnskolen i Oslo.