Espen Daland er seniorrådgiver ved Statpeds avdelingskontor i Kristiansand. Han har bakgrunn som allmennlærer og cand. scient. Han har erfaring fra undervisning og forsknings- og utviklingsprosjekter i barne-, ungdoms- og videregående skole.