Kirsten Danielsen er sosialantropolog og jobber som forsker I ved seksjon for migrasjon og transnasjonalitet ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NoVA). Hun har omfattende forskningserfaring om migrasjon og integreringsspørsmål. Hun har deltatt i NoVAs forskningsteam knyttet til evalueringen av kunnskapsløftet.