Kjersti Draugedalen har jobbet som barneskolelærer i over 10 år i både Uganda, Groruddalen, og Re kommune. I tillegg har hun jobbet 2 år som avdelingsleder for et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Hun har videreutdanning i pedagogisk veiledning og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Nå jobber hun med et offentlig doktorgradsprosjekt med tittelen: «Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn og unge som utviser problematisk eller skadelig seksuell atferd i barneskolen».

Draugedalen er veldig opptatt av inkludering i skolen, og spesielt lærerens viktige rolle i møte med sårbare barn.