Marianne Dæhlen er sosiolog og forsker ved ungdomsseksjonen på Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning omfatter studier av motivasjon for utdanning i grunnopplæringen, voksenopplæringen og profesjonsutdanningene. Hun forsker også på fullføring av videregående opplæring. I denne forskningen har unge med barnevernserfaring i yrkesfagopplæringen stått sentralt. Dæhlen benytter seg både av kvalitative og kvantitative metoder.