Susanne Dorthea Dietrichson er forskningsjournalist og inngår i redaksjonen i Kildens nyhetsmagasin.