Thomas Dahl er professor ved faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse, Program for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har en doktorgrad i vitenskapsstudier og har studert vitenskapens rolle og betydning i samfunnet. Hans forskning dreier seg om kunnskapsgrunnlag for profesjoners virke og politiske beslutningsprosesser samt bruk av kunnskap, spesielt vitenskapelig kunnskap, i yrkesutøvelse og politikk. Han har også jobbet med og forsket på skoleutvikling og skoleledelse. Han underviser i vitenskapsteori, forskningsetikk, læringsteori og forskningsmetode