Espen Egeberg er utdannet Cand.Paed.Spes, og har siden 1996 vært ansatt som seniorrådgiver ved Statped sørøst, avdeling sammensatte lærevansker, i Oslo. Han har publisert en rekke bøker og artikler om flerspråklighet i kombinasjon med kognitive og språklige vansker, om utredningsmetodikk, tiltak og bruk av tester. Espen er en ettertraktet foreleser, og hans bøker om utredning og tiltak er pensum på flere universitet og høyskoler. Hans modell for utredning og metodikk for morsmålsaktiviserende læring er mye brukt i PP-tjenester, skoler og barnehager, både i Norge og Norden.