Eva Margareta Engenes er spesialpedagogisk seniorrådgiver ved Øverby kompetansesenter og er cand.pilot med hovedfag i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra undervisning og pp-rådgivning i videregående skole, der hun blant annet har undervist i fagene engelsk, norsk og psykologi. Mye av innholdet i artikkelen er basert på hennes erfaringer i møte med unge og voksne med ulike vansker av lese- og skriveferdigheter på grunnskolen og i videregående opplæring, på fagskole og høyskole.