Kristin Gregers Eriksen har internasjonal mastergrad i Culture, Environment and Sustainability fra Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra undervisning på ulike trinn i skolen, og har flere års erfaring med å undervise samfunnsfag i grunnskolelærerutdanning. Eriksen er for tiden stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Der forsker hun på demokrati og medborgerskap i samfunnsfaget med fokus på grunnskolens trinn 1-7.