Kristin Vindhol Evensen er utdannet barnehagelærer ved HiOA, har mellomfag i Fysisk aktivitet og funksjonshemming ved NIH, mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming ved UiO og doktorgrad i idrettsvitenskap fra NIH. Hun har praksiserfaring fra barnehage, småskolen og i spesialgrupper i sosiodemografisk sammensatte områder. Nå jobber hun som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved NIH.
Evensen har spesiell interesse for hvordan felles kroppslige erfaringer kan overbygge annerledeshet, enten det gjelder kjønnsidentitet, funksjonshemming, sosial klasse eller andre variasjoner av det å være menneske.