Mari Finstad Evenby jobber som spesialrådgiver ved KoRus-Øst(Kompetansesenter rus, region Øst), med fagområdene ungdata, folkehelse og rusforebygging. Mari har en mastergrad i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner. Hun jobbet i flere år ved Høgskolen i Innlandet, med undervisning på ulike studieretninger, samt veiledning av bachelorstudenter. Fra tidligere har hun en bachelor i ernæring og har blant annet jobbet på lærerutdanningen i mat og helse. Hun har også videreutdanning i prosessevaluering og har evaluert flere prosjekter internt ved KoRus-Øst.