Mariann Enoksen er utdanna helsesjukepleiar med master i klinisk sjukepleie frå HVL, og bachelor i kultur og samfunnsfag frå UIO. Ho har breidd erfaring frå helsestasjon og skulehelsetenesta, og har også bidrege i ulike fagutviklingsprosjekt i Bergen kommune. Enoksen er særleg oppteken av sosial ulikskap i helse, og førebygging og helsefremming til sårbare grupper i befolkninga.