Ola Erstad er professor ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har i en årrekke forsket på teknologibruk i norsk utdanning med spesiell fokus på digital kompetanse og forholdet mellom formell og uformell læring.

Han har ledet både nasjonale, nordiske og internasjonale forskernettverk innen disse feltene, ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, ledet en forskergruppen ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet og vært instituttleder ved Institutt for Pedagogikk. Han har også hatt en rekke verv i internasjonale og nasjonale forskningsorganisasjoner og publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler som har fått internasjonal anerkjennelse.