Ole-Vinjar Egeland er høgskolektor på kroppsøvings- og idrettsseksjonen ved NLA Høgskolen. Han underviser i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen (GLU1-7 og GLU5-10), i tillegg til ulike emner på idrett årsstudium. Han har tidligere jobbet som lærer på barnetrinnet.