Randi Etnan, universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU. Etnans forskningsinteresser forankres i barn og unges læring, danning, engasjement og helsefremmende utvikling i et salutogent perspektiv. Etnan er særlig opptatt av livskvalitet og trivsel i tilknytning elevers læringsforutsetninger.