Audun Fladmoe har doktorgrad i statsvitenskap fra NTNU, og er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Han jobber særlig med temaer knyttet til ytringsfrihet og hatefulle ytringer, holdninger til innvandring og integrering og demokratisk deltakelse. Han har bred erfaring med surveymetodikk og kvantitative analyser.