Henning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU og arbeider med vurdering, literacy og skoleutvikling i nært samarbeid med både utdanningsmyndigheter, praksisutøvere og internasjonale forskningsmiljø. Han har praktisert som lærer i grunnskole og videregående opplæring, og har vært involvert i forskningsprosjekter i Norge, Etiopia og New Zealand. Fjørtoft har samarbeidet med utdanningsmyndigheter i en rekke sammenhenger, blant annet som medlem av Faglig råd for lærerutdanning 2025, Utdanningsdirektoratets Eksamensgruppe, og i arbeidet med Overordnet del av læreplanen for Kunnskapsdepartementet.

Fotograf og kontaktinfo: Elin Iversen post@eliniversen.no