Jørgen Frost er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Det utdannelsesvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Han er utdannet lærer. Frost har Cand.ped.psych fra Danmarks Lærerhøyskole. Han gjennomførte PhD ved Københavns Universitet med avhandlingen "Initial Enabling Skills in Early Reading and Spelling."

Frost har undervist i morsmål, o-fag og spesialundervisning. Han har også jobbet som lesekonsulent. Frost har bred arbeidserfaring og har fungert som lærer (Albertslund og Bornholm), lesekonsulent og skolepsykolog (Bornholm). Han var tilsatt som seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter fra 1994-2006 ved enhet for spog har råk og lesing og tilsatt som professor i spesialpedagogikk fra 2006-2014 ved Institutt for Spesialpedagogikk, UiO. Der va rhan ansvarlig for etablering og drift av Master i lesing og skriving og Utdanning som språk- og leseveileder. Ha har også ledet forskergruppen Spesialpedagogikk i praksis.