Tobias Fredlund er postdoktor i REDE. Hans forskningsinteresser omfatter undervisning og læring i naturfag i temaer som arbeid med representasjoner, elevinteraksjoner og variasjonsteori om læring. Epost: tobias.fredlund@ils.uio.no