Tone Finne er logoped/cand.paed.spec. Hun har lang erfaring som lærer på Voss og seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter/Statped. Hovedområdet ble medvirkning til utvikling og bruk av språkteknologi/ talesyntese innen alternativ kommunikasjon og som støtte for lesing og skriving. Tone Finne er initiativtaker og pådriver for STL+ i Norge og fikk NPeDs helsepris i 2012. Hun er nå pensjonist med konsulentvirksomhet.