Anne Greve er førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Høgskolen i Oslo og Akershus. Greve er Utdannet førskolelærer fra Barnevernsakademiet i Oslo, 17 års praksis fra barnehage. Disputerte i 2007 med doktorgradsavhandlingen "Vennskap mellom små barn i barnehagen". Forskningsinteresser er vennskap, lek og profesjonshistorie.