Gitte N. Gjersdal er logoped/spesialpedagogikk. Hun har jobbet i mange år i Statped for avdelingen Språk/tale i avdeling for Læringsressurser og teknologiutvikling. Hun har lang erfaring med teknologi som tiltak, spesielt rettet mot elever med store språk, lese- og skrivevansker. Gitte jobber nå som digitalpedagog i Voksenopplæringen i Nydalen.