Greta Björk Gudmundsdottir er Professor i pedagogikk ved ILS. Hun har skrevet en rekke artikler om profesjonsfaglig digital kompetanse og digital dømmekraft i skolen og i lærerutdanningen.

Gudmundsdottir er særlig opptatt av å utvikle lærerutdanningen slik at den gjenspeiler behovene i skolen. Følgelig vektlegges praksisnærhet, godt partnerskap og relevante forberedelser for lærerstudentene til deres fremtidige yrke. Gudmundsdottir er videre engasjert i internasjonalisering i lærerutdanningen. Hun deltar i flere internasjonale prosjekter knyttet til bruk av IKT i skolen og lærerutdanningen og har flere års undervisningserfaring fra videregående skole.