Ursula Småland Goth, er professor og forskningsgruppeleder ved VID vitenskapelige høgskole og professor II ved NLA. Hun er utdannet epidemiolog, siviløkonom, sykepleier og ambulansefagarbeider. I sin doktorgradsavhandling ved UiO (samfunnsmedisin/folkehelse) belyste hun «Innvandrernes bruk av fastlegeordning». FoU- arbeidene hennes inkluderer studier med fokusområde innen frafall i arbeidslivet, diversity management, helsetjenesteforskning, migrasjonhelse, likeverdige helsetjenester, empowerment samt yrkespedagogiske problemstillinger i et flerkultruelt perspektiv.