Forfatteravatar

Göran Söderlund

Göran Söderlund er professor i spesialpedagogikk, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har en PhD i kognitiv psykologi. Hans forskning fokuserer på oppmerksomhet og hukommelse hos personer med oppmerksomhetsproblemer og / eller ADHD. Et hovedfunn i hans forskning er at en høy lyd hjelper folk med ADHD-diagnose å holde fokus i krevende hukommelsesoppgaver. Han var prosjektleder for «Lærande Regionar» som søkte svar på hva som utgjør en god skole. Basert på forskningsprosjektet forsker han videre på mulige kognitive effekter av å mestre to skriftspråk, nynorsk og bokmål. Han har også ledet en forskningsgruppe som ser på effekten av tidlig språkstimulering av små barn.  

Artikler