Aina Landsverk Hagen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Hun har skrevet Hjelp, jeg er på feltarbeid. Håndbok i etnografisk metode (2016), sammen med Gro Stueland Skorpen og Meningers mot: Netthat og journalistisk ytringsfrihet i Norge (2015). Hagen har publisert artikler, kapitler og rapporter om byutvikling, ungdom og medvirkning, etnografisk metode, kreativitet og ytringsfrihet. Hun er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobber som aksjonsforsker innen innovasjon og organisasjonsutvikling.