Anne Håland var førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger. Hun hadde lærerutdanning med nordisk hovedfag og jobbet 14 år i grunnskolen. I 2013 fullførte hun en doktorgrad om bruk av modelltekster i sakprega skriving på mellomtrinnet. Håland har vært med på arbeidet innenfor rammene av Gi rom for lesing! siden oppstarten i 2004, og har holdt kurs om litteraturformidling, lesestimulering, ny litteratur og lese- og skriveopplæring. Hun har også vært sentral for modelltekstdidaktikken i Norge.