Arve Hansen har siden høsten 2019, jobbet som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk med barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Agder. Før ansettelsen har han jobbet 25 år i barnehage. 18 av de siste årene var han styrer i en foreldre-eid barnehage. Han har en erfaringsbasert master innen ledelse fra 2015. Som sentrale faglige interesseområder kan nevnes, ledelse, didaktikk, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, mangfold, likestilling, barnehagen som demokratiarena og barns lek og posisjon i en lærende organisasjon.