Beate Heide er en fag- og skjønnlitterær forfatter som skriver om hvordan forstå barns følelser bak adferd. Hun er medlem av Norske Faglitterære Forfattere og oversetteres forening. Har publisert refleksjonstekster fra praksisfeltet i en årrekke bl annet i "Spesialpedagogikk", "Stå på", "Fosterhjemkontakt" og " Psykologi i kommunen".