Bente Eriksen Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som forsker, underviser og lærebokforfatter og har i særlig grad interessert seg for barns språk-, lese- og skriveutvikling i barnehagen og skolens begynneropplæring. Barns skriving i barnehagen og på skolens begynnertrinn behandles i bøkene «Skriftspråkutvikling gjennom lek» (1988) og «Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen» (2002)