Christine Hope er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Hun har erfaring som lærer og rådgiver i Redd Barnas Norgesprogram.

Hun har tidligere publisert innen fagfeltet Lesson study og elevmedvirkning i skolen. Hun deltar nå som fagrådgiver i Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i skolen, med spesielt ansvar for fagområdene læreres profesjonelle utvikling og demokratiske samtaler i klasserommet.