Elisabeth Hovdhaugen er sosiolog (PhD) og har arbeidet som utdanningsforsker ved NIFU siden 2002.

Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet rekruttering til og frafall i høyere utdanning, studentgjennomstrømning og studenters tidsbruk og karakterer. Hovdhaugen har lang erfaring med å arbeide med ulike typer kvantitative data og har nylig avsluttet et prosjekt om reduksjon av antallet karakterer i norsk.