Eva Nordby Haldammen underviser i pedagogikk på lærerutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA). I tillegg underviser hun i veiledningspedagogikk i praksisfeltet. Hun har over 20 års erfaring som kontaktlærer grunnskolen, assisterende rektor og spesialpedagogisk leder. Hun har i tillegg vært aktiv lærerutdanner i praksisfeltet i mange år.