Fredrik Stenhjem Hagen er historiker, forfatter og litteraturarbeider. Hagen arbeider som førsteamanuensis i historie ved lærerutdanningen på HVL. Hagens forskningsinteresse er hovedsakelig hvordan historiefaget blir gjort meningsskapende i skolen. Med dette som utgangspunkt har han mest av alt skrevet om undervisning om Holocaust, deriblant en doktorgrad om hvordan Holocaust brukes som et verktøy i den antirasistisk opplæring. Hagen arbeider også som forfatter og litteraturkritiker.