Hilde Vere Hilmarsen er tidligere masterstudent ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave om temaet ungdom, sosiale medier og identitet. Hun fikk sin mastergrad i 2016. I dag jobber hun som kursinstruktør hos ikt-huset as der hun underviser i digitale basisferdigheter knyttet til bruk av datamaskin og nettbrett tilpasset arbeids- og hverdagsliv.