Ida Katrine Riksaasen Hatlevik er førsteamanuensis i pedagogikk ved ILS, UiO. Hun er faglig leder av universitetsskolesamarbeidet ved UiO og leder av forskergruppen Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC). Hennes faglige interesser er knyttet til studenters kompetanseutvikling og hvordan en best kan legge til rette for dette i utdanningen.

Hennes forskning kan plasseres innenfor følgende fire forskningsområder 1) Koherens (sammenheng) i profesjonsutdanninger, 2) Kvalitet i profesjonsutdanninger, 3) Mestringsforventing hos lærerstudenter og nyutdannede knyttet til utøvelse av læreryrket (teacher efficacy) og 4) Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjon og universitetsskoler.