Kristin Knudsen Håvik har jobbet som lærer i barneskolen i 23 år. Nå jobber hun på BKL, Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø i Utadrettet tjeneste. Hun veileder og samarbeider med ansatte i skolen, med sårbare elever og deres foresatte.

Håvik er lektor med master i spesialpedagogikk (2018). Masteroppgaven handlet om elevers opplevelse av å bli mobbet og krenket av lærere, Lærermobbing. Hun holder kurs for ansatte i Bergensskolen om vold og seksuelle overgrep og om hvordan snakke med barn, om vold og trusler i skolen, og om Lærermobbing. I tillegg jobber hun i stiftelsen Guttas Campus.