Kristine Hollup jobber som spesialrådgiver i seksjon Kompetanse- og skoleutvikling i Viken fylkeskommune.  Hun har tidligere jobbet som lærer og skoleleder. Hollup har en mastergrad fra Lektorprogrammet ved UiO med spesialisering i samfunnsdidaktikk og en mastergrad i utdanningsledelse ved UiO. Hun har også en veilederutdanning fra UiO.