Marte Herrebrøden er Høgskolelektor i Spesialpedagogikk, og er ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Hun er i hovedsak tilknyttet masterprogrammet i spesialpedagogikk og er en med forskergruppene; Spesialpedagogikk og DeveLeP. Herrebrøden har fra tidligere spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og har lang erfaring fra arbeid i BUPP og PPT. Faglige interesseområder er relatert til psykisk helse hos barn og unge generelt, og knyttet til skolesettinger spesielt.