Mia C. Heller arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Oslo PPT og universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) UiO. Heller har spisskompetanse innenfor områdene nevropsykologi, atferdsvansker, krisehåndtering og språk/flerspråklighet. I PPT har hun de siste årene hatt fokus på systemarbeid og holdt kurs knyttet til områdene språk- og leseopplæring på barneskolen, i tillegg til utredningsarbeid. I løpet av årene i PPT har Heller vært med på å utvikle kartleggingsverktøyet «Norsk som læringsspråk (NSL)», står bak utarbeidelsen av «Tiltakspakken- Norsk som læringsspråk», samt utarbeidelsen og implementeringen av «Norsk intensivt språkkurs (NISK)». Hun underviser på master i spesifikke lærevansker og bachelor i spesialpedagogikk ved ISP.