Ole Kristian Herwell er førstelektor ved Universitetet i Agder/ Fakultet for kunstfag. I sin undervisning i Kunst og håndverk kan han ta med 10 års erfaring som lærer i grunnskolen, samt 15 års kunstnerisk praksis fra eget atelier, med salg av egne skapende arbeider og utsmykkinger til offentlige og private institusjoner.

I de senere år har han bidratt med flere artikler med vekt på kunstprosjekter i skole og barnehage. Master i formgivning, kunst og håndverk fra Høgskolen i Telemark 2010. Tittelen på masteroppgaven «Når tingen vekkes, og tar nye grep:»