Ramona Hofsøy er utdannet førskolelærer, med mastergrad i spesialpedagogikk som videreutdanning. Har rundt 20 års erfaring fra å jobbe i barnehage, over halvparten av denne tiden som spesialpedagog. Det jeg har aller mest erfaring med er å tilrettelegge for barnehagebarn med autismespekterforstyrrelser, så da var det naturlig for meg å knytte masteroppgaven min til denne tematikken. Utenom jobben i barnehage, sitter jeg også i fagpanelet for bladet «Tvillingnytt». Der har jeg skrevet en rekke fagkommentarer til ulike tema. Jeg har også publisert artikkel om «Den gode samtalen» i bladet «Første steg».