Siri Håvås Haugland er sosionom med doktorgrad i samfunnsmedisin fra NTNU. For tiden arbeider hun som instituttleder for Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder, og forsker blant annet på betydning av oppvekstvilkår for barn og unges psykososiale helse. Hun har blant annet forsket på betydningen av familie og foreldrepraksis, foreldres alkoholbruk, tilknytning (eller fravær av tilknytning) til skole og sosial ulikhet innen psykososial helse, og folkehelseperspektivet står sentralt i det meste av denne forskningen.