Sissel Aastvedt Halland var ferdig utdannet førskolelærer i 1991. I tillegg til sin førskolelærerutdanning har hun videreutdanning i sosialpedagogikk og tverrfalig veiledning. Hun har jobbet i barnehage i 24 år og var i 2014 ferdig med sin mastergrad i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Fokuset i masteroppgaven var knyttet til de yngste barna i barnehagen, toddleren, og deres kroppslige og estetiske møter med materialer. Hun arbeider i dag som førstelektor i pedagogikk ved Barnehagelærarutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet Campus Stord.